Ta strona używa „cookies” oraz podobnych technologii w celu poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. cookie
Polinvest - doradztwo gospodarcze

Zespół

Zespół POLINVESTU wraz z pozostałymi spółkami Grupy Doradczej POLINVEST tworzą profesjonalni konsultanci z zakresu finansów, marketingu, zarządzania, pozyskiwania funduszy unijnych, doradztwa personalnego, prawa oraz biegli rewidenci. Wysokie kwalifikacje członków zespołu oraz bogate doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie realizacji wielu projektów doradczych pozwalają realizować z powodzeniem i z korzyścią dla Klienta profesjonalne usługi doradztwa gospodarczego.

 

POLINVEST wraz z innymi spółkami Grupy Doradczej POLINVEST zatrudnia przeszło 30 konsultantów, którzy na bieżąco podnoszą swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

 

 

Wieslaw Samitowskidr Wiesław Samitowski - Partner - Prezes Zarządu  

Ekspert z zakresu zarządzania i rachunkowości z praktyką zawodową od 1977 r., doktor nauk ekonomicznych. Kierował realizacją blisko tysiąca projektów doradczych dla kilkuset Klientów. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów biznesowych oraz we wdrażaniu oczekiwanych przez Klientów zmian. W latach 1977 - 1996 wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, aktualnie również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Ma bogate umiejętności przekazywania wiedzy niezbędnej praktykom dla efektywnego zarządzania. Posiada nadane przez Ministerstwo Skarbu formalne uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kierując od 1988 r. spółkami oraz pracując w radach nadzorczych uzyskał wszechstronne doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania. Ekspert z dziedziny controllingu oraz rachunkowości i zarządzania. Autor ponad 35 artykułów z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej. W latach 2010-2013 Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych (SDG).

 

 

Tomasz MichalczykTomasz Michalczyk - Partner - Wiceprezes Zarządu

Specjalista z zakresu finansów i zarządzania. Świadcząc od 1995 r. usługi doradcze zdobył bogate doświadczenie w zakresie opracowywania narzędzi szeroko rozumianego zarządzania, związanych z controllingiem i zintegrowanymi systemami informatycznymi. Posiada szeroką wiedzę pozwalającą na opracowywanie studiów wykonalności, strategii inwestycyjnych i rozwojowych oraz na aranżowanie dla nich finansowania. Od wielu lat kieruje projektami związanymi z rekompensatami za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym m.in. w branży odpadowej i transportowej, oferując usługi kompleksowe, daleko wykraczające poza finansowe audyty ex ante i ex post. Umiejętność odnajdywania się w zróżnicowanym i zmiennym otoczeniu projektowym, zamiłowanie do rozwiązywania problemów biznesowych oraz skupianie się na interesie Klienta pozwalają mu na efektywne realizowanie usług doradczych.

 

 

 

Grzegorz Samitowskidr Grzegorz Samitowski - Partner - Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa ochrony środowiska. Posiada szerokie doświadczenie w wykonywaniu analiz prawnych związanych z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków europejskich. Uczestniczył w opracowywaniu analiz doradczych na zlecenie administracji rządowej, dotyczących oceny zasad realizacji projektów dofinansowywanych ze środków europejskich. Pełnił kluczową rolę we wdrażaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w największych polskich miastach. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnej utrzymania czystości i porządku w gminach jako ekspert podkomisji sejmowej. Dysponuje doświadczeniem w realizacji interdyscyplinarnych projektów doradczych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa samorządowego oraz prawa ochrony środowiska.

 

 

Witold Krawczyk

Witold Krawczyk – Menedżer Projektów

Specjalista z zakresu finansów i zarządzania. Świadcząc od 1994 r. usługi doradcze zdobył bogate doświadczenie w zakresie stosowania narzędzi controllingu. Posiada szeroką wiedzę pozwalającą na opracowywanie studiów wykonalności, strategii inwestycyjnych i rozwojowych oraz na aranżowanie dla nich finansowania. Umiejętność znajdowania innowacyjnych rozwiązań problemów biznesowych oraz sprawność w poruszaniu się w obszarze skomplikowanych zagadnieniach finansowych pozwalają mu na skuteczne świadczenie usług w ramach interdyscyplinarnych zespołów doradczych.

 

 

 

 

Wojciech Joniec

Wojciech Joniec - Starszy Konsultant

Ekspert w zakresie sporządzania analiz projektów inwestycyjnych szczególnie dotyczących zagadnień technicznych i  kosztowych oraz oceny planów rozwoju infrastruktury technicznej. Ekspert w  opracowywaniu i  zatwierdzaniu w Urzędzie Regulacji Energetyki taryf dla ciepła, energii elektrycznej i gazu.

 

 

 

 

 

 

Anna Foremniak

Anna Foremniak – Konsultant

Specjalista w zakresie opracowywania analiz finansowych i  ekonomicznych, studiów wykonalności i biznes planów, analiz due diligence. Od ponad 5 lat realizuje kompleksowe projekty w zakresie rekompensat za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w branży odpadowej i transportowej, specjalizując się w rozliczeniach kosztów i przychodów, dogłębnej analizie danych finansowych i opracowywaniu zaawansowanych modeli finansowych. Świadczy usługi doradcze począwszy od 2005 r., w wielu branżach, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jej główne atuty to solidność, dociekliwość i wysokie umiejętności analityczne.

 

 

 

 

Joanna Szumiec - Konsultant

Specjalista w zakresie opracowywania analiz finansowych i  ekonomicznych, studiów wykonalności i biznes planów, analiz due diligence.

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Sękowski - Starszy Konsultant

Specjalista w zakresie opracowywania analiz finansowych i  ekonomicznych, studiów wykonalności i biznes planów, analiz due diligence, wniosków o płatność dotacji, raportów końcowych z  realizacji dofinansowywanych projektów.

 

 

 

 

 

 

 

Czerkawska AnnaAnna Czerkawska - Konsultant

Specjalista w zakresie opracowywania systemów zarządzania, analiz finansowych i  ekonomicznych, studiów wykonalności i biznes planów, wniosków o płatność dotacji, ewaluacji projektów dofinansowanych z UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieslaw SztabaWiesław Sztaba - Doradca Podatkowy (nr wpisu 02079)

Ekspert w zakresie prawa podatkowego i zobowiązań publicznoprawnych z doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i podatków.

 

 

 

 

 

 

 

Pawel BanasPaweł Banaś - Doradca ds. Prawnych

Ekspert z zakresu doradztwa prawnego, w tym w szczególności prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym postępowań przetargowych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.