Ta strona używa „cookies” oraz podobnych technologii w celu poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. cookie
Polinvest - doradztwo gospodarcze

Aktualności Polinvest

POLINVEST udziałowcem DAGNUS Sp. z o.o.

Calendar 21 sierpnia 2017

 

POLINVEST nabył udziały DAGNUS Sp. z o.o., która zrzesza interdyscyplinarną Grupę Firm Doradczych.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Calendar 19 kwietnia 2017

 

W wyniku pozytywnej oceny WFOŚ w Katowicach potwierdził możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020”.

 

Projekt o wartości ponad 46 mln zł realizowany jest w ramach PO IiŚ 2014-2020 działanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na  terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

 

POLINVEST opracował dokumentację aplikacyjną dla  tego projektu.

Trasa Łagiewnicka - Umowa pożyczki podpisana

Calendar 2 lutego 2017

 

Dnia 1 lutego br. Trasa Łagiewnicka S.A., spółka celowa Gminy Miejskiej Kraków powołana na potrzeby przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Trasy Łagiewnickiej, zawarła Umowę pożyczki podporządkowanej z Polskim Funduszem Rozwoju. POLINVEST pełnił rolę doradcy prawnego i finansowego Trasy Łagiewnickiej S.A. w procesie przygotowywania oraz negocjacji niniejszej umowy.

 

Media o nas:

Allen & Overy and Polinvest Advise on Financing for Third Krakow Bypass

Doradztwo w pozyskaniu dofinansowania dla ENEA

Calendar 1 lutego 2017

 

POLINVEST sporządził dla Enea Operator Sp. z o.o. dokumentacje aplikacyjne w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii w procesie ubiegania się o dofinansowanie dla 2 projektów inwestycyjnych ENEA Operator.

 

POLINVEST w ramach zrealizowanych prac sporządził odrębnie dla każdego projektu:

 

  • studium wykonalności
  • analizę kosztów i korzyści
  • wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami
  • przygotowanie dokumentacji projektu do oceny merytorycznej
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

Dla obydwu projektów inwestycyjnych w XII 2016 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioski o dofinansowanie

Calendar 18 października 2016

 

POLINVEST opracował wnioski o dofinansowanie wraz ze studiami wykonalności dla 7 projektów ciepłowniczych oraz 5 projektów elektroenergetycznych.

Otwarcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego k. Rzeszowa

Calendar 8 lipca 2016

 

23 czerwca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce.

 

POLINVEST doradzał w procesie zawarcia Umowy Koncesji przez CWK Operator Sp. z o.o. dotyczącej operowania Centrum Wystawienniczo-Konresowym w Jasionce.

 

Usługi rekrutacji dla KHK S.A.

Calendar 6 lipca 2016

 

POLINVEST dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. przeprowadził  proces rekrutacji na  stanowiska do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. W efekcie wykonanych prac zrekrutowano ponad 60 nowych pracowników.

 

System Monitorowania Jakości Usług Publicznych (MJUP)

Calendar 15 grudnia 2015

 

POLINVEST wykonał usługi doradcze i szkoleniowe w związku z  upowszechnianiem Produktu Projektu MJUP wśród 8 JST w Polsce, które zainteresowały się Systemem Monitorowania Jakości Usług Publicznych opracowanym przez Gminę Miejską Kraków oraz Miasto Poznań. Projekt zakończył się konferencją w Warszawie.

 

Więcej informacji o Projekcie MJUP tutaj

 

Wiesław Samitowski

 

 

Grzegorz Samitowski

Analiza inwestycji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego

Calendar 18 czerwca 2015

 

POLINVEST wykonał na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opracowanie "Modele realizacji inwestycji w infrastrukturę tramwajową w trybie PPP wraz ze wskazaniem modelu optymalnego dla Gminy Miejskiej Kraków"

SzOOP POIiŚ

Calendar 15 kwietnia 2015

 

Został opublikowany projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poniżej umieszczony jest link do tego dokumentu:

http://czt.org.pl/component/k2/item/162-parakonsultacje-szoop-poiis

 

Nowości z branży