Ta strona używa „cookies” oraz podobnych technologii w celu poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. cookie
Polinvest - doradztwo gospodarcze

Aktualności Polinvest

Efekty funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Calendar 3 listopada 2017

 

Według ostatnio opublikowanych informacji dzięki utworzeniu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. zaoszczędzono w latach 1996 – 2016 ok. 105 mln zł.

 

POLINVEST świadczył kompleksowe usługi doradcze w procesie tworzenia i funkcjonowania KHK oraz w procesie pozyskiwania finansowania przez KHK S.A. budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia).

Dotacje dla projektów MPEC S.A.

Calendar 27 października 2017

 

W październiku br. pomiędzy MPEC SA. w Krakowie a NFOŚiGW zostały podpisane umowy o dofinansowanie trzech projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których POLINVEST opracował kompletne dokumentacje aplikacyjne.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi ok. 150 mln zł, a realizacja projektów wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 o ok. 60 Mg/rok.

Dofinansowane projekty to:

  • Budowa nowych odcinków sieci wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie – etap I
  • Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I
  • Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I.

XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Calendar 9 października 2017

 

Polinvest był partnerem merytorycznym panelu dyskusyjnego "Monitorowanie jakości usług publicznych - dobre praktyki" podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, który odbył się 5-6 paźdiernika br. w Katowicach. W panelu dyskusyjnym wziąl udzial dr Wiesław Samitowski.

 

POLINVEST udziałowcem DAGNUS Sp. z o.o.

Calendar 21 sierpnia 2017

 

POLINVEST nabył udziały DAGNUS Sp. z o.o., która zrzesza interdyscyplinarną Grupę Firm Doradczych.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Calendar 19 kwietnia 2017

 

W wyniku pozytywnej oceny WFOŚ w Katowicach potwierdził możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020”.

 

Projekt o wartości ponad 46 mln zł realizowany jest w ramach PO IiŚ 2014-2020 działanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na  terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

 

POLINVEST opracował dokumentację aplikacyjną dla  tego projektu.

Trasa Łagiewnicka - Umowa pożyczki podpisana

Calendar 2 lutego 2017

 

Dnia 1 lutego br. Trasa Łagiewnicka S.A., spółka celowa Gminy Miejskiej Kraków powołana na potrzeby przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Trasy Łagiewnickiej, zawarła Umowę pożyczki podporządkowanej z Polskim Funduszem Rozwoju. POLINVEST pełnił rolę doradcy prawnego i finansowego Trasy Łagiewnickiej S.A. w procesie przygotowywania oraz negocjacji niniejszej umowy.

 

Media o nas:

Allen & Overy and Polinvest Advise on Financing for Third Krakow Bypass

Doradztwo w pozyskaniu dofinansowania dla ENEA

Calendar 1 lutego 2017

 

POLINVEST sporządził dla Enea Operator Sp. z o.o. dokumentacje aplikacyjne w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii w procesie ubiegania się o dofinansowanie dla 2 projektów inwestycyjnych ENEA Operator.

 

POLINVEST w ramach zrealizowanych prac sporządził odrębnie dla każdego projektu:

 

  • studium wykonalności
  • analizę kosztów i korzyści
  • wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami
  • przygotowanie dokumentacji projektu do oceny merytorycznej
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

Dla obydwu projektów inwestycyjnych w XII 2016 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioski o dofinansowanie

Calendar 18 października 2016

 

POLINVEST opracował wnioski o dofinansowanie wraz ze studiami wykonalności dla 7 projektów ciepłowniczych oraz 5 projektów elektroenergetycznych.

Otwarcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego k. Rzeszowa

Calendar 8 lipca 2016

 

23 czerwca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce.

 

POLINVEST doradzał w procesie zawarcia Umowy Koncesji przez CWK Operator Sp. z o.o. dotyczącej operowania Centrum Wystawienniczo-Konresowym w Jasionce.

 

Usługi rekrutacji dla KHK S.A.

Calendar 6 lipca 2016

 

POLINVEST dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. przeprowadził  proces rekrutacji na  stanowiska do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. W efekcie wykonanych prac zrekrutowano ponad 60 nowych pracowników.

 

Nowości z branży